Klachten

Via dit platform meten we de klanttevredenheid. Je kunt je ervaringen met DUWO delen. We gebruiken de reacties om de kwaliteit van je woning en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Heb je een klacht die DUWO direct in behandeling moet nemen, dan kun je die klacht rechtstreeks melden.

Klachtenregeling DUWO

Medewerkers van DUWO zetten zich dagelijks in voor huurders en woningzoekenden. Ben je ondanks de inzet van onze medewerkers niet tevreden, dan horen wij dat graag.
Klachten zijn voor DUWO een belangrijke bron van kwaliteitsverbetering. Van klachten kunnen we leren en we kunnen een beter begrip van de verwachtingen van onze huurders ontwikkelen. Hierdoor kan DUWO haar service blijven verbeteren en waar nodig verbeteringen doorvoeren. Je kunt je klacht indienen via een contactformulier.